43. SALON ARHITEKTURE

Kustos Salona i urednik kataloga: Ljiljana Miletić Abramović, direktor Muzeju primenjene umetnosti. Kustos saradnik: Mioljub Kušić, kustos Zbirke za arhitekturu MPU. Dizajn vizuelnog identiteta kataloga, plakata i pozivnice: Borut Vild, dizajner. Priprema za štampu izložbenih plakata i kataloga: Dušan Tkačenko, dizajner.

Sve dodatne informacije o 43. Salonu arhitekture biće blagovremeno istaknute na sajtu Muzeja primenjene umetnosti www.mpu.rs.

Kontakt: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos, direktor MPU
Mioljub Kušić, kustos saradnik

Salon arhitekture
Muzej primenjene umetnosti
Vuka Karadžića 18, Beograd
tel: 011 2626 841; 011 2626 494
email: ljma@mpu.rs
email: salonarh@mpu.rs
www.mpu.rs
www.salonarhitekture.rs